{ SKIP }
文:MenClub 魏文青  
POSTED ON 15 Sep 2018
隨住日本天皇明仁將於2019年4月30日退位,其年號「平成」亦將進入歷史。年代更替通常都會伴隨住大事發生,而就喺呢個時候日本演藝圈就出咗個「奇蹟」!

講緊嘅被稱為「奇蹟之原石」嘅可愛美少女「十味(とーみ)」。呢位1999年出世,今年19歲嘅新人寫真偶像同日本年號更替其實冇咩重要關係,只係因為佢今年出道,今年又係平成最後一年,所以日本傳媒就幫佢起咗個朵咁解。但能夠被稱為「奇蹟」,呢位十味都要有返咁上下實力。雖然只得149cm高,但十味眼大大、皮膚滑溜溜,一副天真無邪可憐妹妹嘅模樣絕對能夠彌補身高不足。最過份嘅係雖然佢身形嬌小,但身材一啲都唔嘢少!難怪會被稱為「原石」——因為大家都好想「雕」琢佢呀!

一出道就獲得如斯人氣,相信大家都好期待佢演藝之路嘅發展。而19歲呢個年齡,大家似乎又可以期待下佢身材有咩發展喎!
toumi_nico on Twitter
似乎女士們都唔係淨係睇錢架!
girls
約會APP上最受歡迎的職業
16 Sep 2018
召喚方力申 !
girls
俄羅斯Webcam女王 Killer Katrin
13 Sep 2018