{ SKIP }
文:MenClub 路易斯  圖:互聯網
POSTED ON 09 Jul 2019

喺外國嘅年輕人享受緊童年嘅快樂時,香港嘅年輕人將寶貴嘅暑假投入民主運動上,經常要面對警方嘅「克制」武力,不過喺美國費城就用上咗更高科技嘅方法驅散年輕人喇!日前有外媒報道指,美國費城有10多個公園安裝上能發出高頻率聲音嘅智能裝置,能夠阻止年輕人喺公園內閒逛!

有啲聲音可能會令你好心煩,例如用指甲刮黑板嘅聲,而隨住人類嘅年齡增長,中年至老年人就會聽唔到某啲高頻率聲音。而最近美國費城公園就安裝咗可以趕走年輕人嘅智能裝置,裝置可以發出非常高頻率聲音,並只有1325歲左右嘅人年輕人先會聽到,安裝目的係阻止年輕人公園內閒逛,及防止年輕人喺公園內犯罪、破壞公園設備等。

呢個高頻率聲音智能裝置,會每晚喺晚上10點至早上6點播放,目前整個費城所有公園大約安裝咗13部呢種裝置,但唔係所有人都歡迎呢種裝置,並因此喺費城引起咗劇烈討論。費城議員 Helen Gym 指出,裝置令年輕人盡量遠離偏遠環境,但佢唔認為呢種裝置可以長久採用,除非呢個項目能通過公眾審查及同意。

來源:Gizmodo

究竟呢部Escobar Fold 1係公關花招,定真係Work呢?
tech
「毒梟」出最平摺機 Escobar Fold 1
06 Dec 2019
絕對係可以載入歷史嘅產物!
tech
【時代革命代表】1984年出售Apple Macintosh原型機將進行拍賣!
04 Dec 2019