{ SKIP }
意大利設計師 Simone Mazzucato 嘅自家作品,玩一錶兩盤、雙機芯,指針式嘅 RIM 盤為自動機芯,另一面計時錶為石英機芯,用家可以自行翻轉,夠哂頂癮!