{ SKIP }
文:傑克  圖:互聯網
POSTED ON 13 Aug 2018

不進則退,人生金句。要進步當然要做令自己進步的事,養成增值的習慣。唔一定要花錢讀書學知識,有些看似輕易卻不簡單的事,你又自問做唔做到呢?

不恥下問

當人成長了,就好怕向人家請教、提問,因為這代表承認自己的不足。但一個人又怎會樣樣都識?唔識就去問,實在正常不過,問得愈多,代表你學得愈多,為了面子而逃避發問,永遠沒法長知識。

練習說話

說話、表達能力,唔好以為好簡單,如何適當地表達到所思所想,其實是一門學問。有好多人不懂說話,詞不達意,講來講去都唔知佢講乜。不懂表達是大問題,例如見工、升職前見上司、開會做匯報、sell客,以至和伴侶、朋友溝通等,都有大影響,表達能力可是人生成敗關鍵!

專注做好一件事

自從社交網絡盛行,工作間的誘惑大增,加上一心多用地工作又備受推崇,以至我們做事經常不能專心。其實專注做一件事,才能做好一件事,如果養成超強專注力,萬事可成!

完成一項困難但有能力達到的目標

訂立目標其實不簡單,訂得太高,好難有動力去做,訂得太低,太輕易成功又沒有意思。如果能夠訂立一些需要努力就能夠達成的目標,而又真的做得到,就最好不過!例如完成一次半馬、一個月內不遲到、一個月內不簽卡等,習慣了努力地達成目標,除了享受到當中的成功感,又訓練到毅力與自信,日後做什麼都用得著。

結交新朋友

人大了,通常只愛與老友相聚,開始抗拒認識新朋友,因為與陌生人交談是頗費氣力的事。但結識得愈多人,愈有機會擴闊脈絡,而人脈可是工作的無形資產。

遇到問題時首先自我反思

當有問題出現,我們總覺得是其他人的錯,甚少會反思是否自己有錯。但如果永遠不覺得自己有錯,就永遠不能從錯誤中吸取教訓,永遠沒有進步了。

社交網絡發達,人人都可以在網上發表意見,簡單出個post、share張圖來表達對事件的關心。但這種廉價行為,又是否代表他是真關心、堅支持呢?要判斷一個人是否出自真心去關心一件事,就要看看其行為與舉動。 ...
powerandmoney
傑克 - 真關心的舉動
05 Jun 2020
推銷是一門學問,做得好直頭是一種藝術。雖然唔係人人都係專家,但有些基本知識實在無理由唔識。
powerandmoney
傑克 - 推銷的基本知識
02 Jun 2020