{ SKIP }
日本Monya 繼早前嘅「一酸化二水素」 (即係一氧化二氫,即係水) 水樽之後,又推出兩款充滿惡趣味嘅小物。今次以Windows用家嘅惡夢Hang機問題為主題!真係睇到都覺得炆憎呀! 第一款係模仿Windows Hang ...
近排呢個環境,大家都非常著重健康,但同時又好怕去睇醫生,於是有人就會上網Google下自己身體出現嘅唔舒服,以網上文章幫自己「診症」,但好多時明明係啲好輕微嘅嘢,佢都會話你係勁嚴重嘅病,然後你就會好擔心冇錯 ...
唔少人應該都試過買衫中伏,尤其買平衫呢中伏機率就特別高!不過大多數人中伏,都係因為件衫黎到著上身同睇圖相差好遠,好少有人係著上身冇事,除嗰陣先中伏。 桐沢たえ係一名以「水上庭」為筆名出版小說嘅日本作家 ...