{ SKIP }
陳奕迅有首歌叫《防不勝防》,歌詞係講好鍾意某個人,鍾意到明明分咗手都於深夜「到訪」佢家中,幻想自己同佢非常親近,簡單啲黎講就即係「有病」。但你又唔好以為呢種病只係出現於假想之中,日本有位偶像「ましろま ...
男人望女仔,有個好好聽(而又有啲老土)嘅名叫做「行注目禮」,而如果男人真係可以對女士們行禮,咁最隆重嘅禮儀又會係咩呢?冇錯!就係平時你行咗都唔會話畀人知嘅「升旗禮」!例如對住呢位台灣性感美女你就可以行下 ...
每個人都有夢想,但實現夢想從來都不是易事,有人堅持前進最終成功,更多人則是直接放棄,也有些人轉換跑道,走了一些遠路,然後踏上另一個山頭,欣賞到另一些景色。Eunice 陳詩欣大概就是一個好例子。 ... ... ... ...