{ SKIP }
文:MenClub 路易斯  圖:互聯網
POSTED ON 20 May 2019

上星期五電動車製造商 Tesla 面臨近兩年多以來股價最低點,股價大跌7.58%211.03美元,而暴跌嘅觸發嘅原因一封 Tesla CEO Elon Musk 向員工發放嘅內部信件,其中講到公司如果唔嚴格執行成本控制措施,恐怕會喺10個月內耗盡現金。

如果你有留意美股的話,都會發現上星期五 Tesla 大跌17.3美元至211.03美元,成為當日 Nasdaq 100 指數成分股中表現第二差嘅個股。雖然5月初 Tesla 先完成咗股票、債券發行,最多可以集資27億美元,不過 CEO Elon Musk 喺內部信件中提到公司仍然需要降低成本,而佢同財務長 Zach Kirkhorn 會新自審核員工開支,包括包括薪資及出差旅費等。

此外,Tesla 喺上星期五暴跌嘅部分原因亦可能與上星期四消息有關,當時美國國家運輸安全局(NTSB)初步報告指出,一宗發生於今年三月嘅 Model 3 死亡車禍中,車主喺發生意外前10秒曾經使用汽車自動駕駛,而證據顯示佢雙手喺車輛撞擊時並無駕駛軚盤。

Tesla 發言人當日回應指,Tesla 電動車駕駛使用自動駕駛嘅紀錄已經超過10億英里,所以數據顯示一位細心而且隨時準備掌控軚盤嘅駕駛者,使用自動駕駛功能嘅車會比無呢個功能嘅車更為安全。

來源:The Verge

換電高手要被滅絕了?
tech
【Apple出招了】iPhone以後唔可以周街換電啦!
19 Aug 2019
除了 Facebook Story 外,它旗下的 Instagram 亦同樣開放其功能,給大家發揮創意。
tech
【發揮想像力】Facebook 將開放 Spark AR 予所有人設計個人 AR 效果 ...
15 Aug 2019