{ SKIP }
文:MenClub 魏文青  
POSTED ON 08 Dec 2021

錶同雪茄,兩樣都係男人喜愛而且值得鑽研嘅學問。而瑞士腕錶品牌HUBLOT,就與著名雪茄品牌Arturo Fuente合作,推出一枚Big Bang Unico Arturo Fuente Ceramic,以紀念令品牌中興的Carlos A.Fuente Sr.。

Carlos A.Fuente Sr. 出第於1935年古巴,其父Arturo經營一間小型雪茄工場,而Carlos小時候嘅每日家務之一,就係幫老豆捲五十支雪茄。1956年Carlos正式接管家族生意,並以佛羅里達州為據點於美國東岸由南向北發展到紐約,後來由於古巴導彈危機,美國向古巴實施禁運,佢成家先後搬去尼加拉瓜及洪都拉斯,兩次都因為工廠被燒而蒙受損失,最後落戶多明尼加共和國,並發展成現時嘅Arturo Fuente。

為向Carlos A.Fuente Sr.致敬,HUBLOT與Fuente家族設計師Manny Iriarte合作,設計出呢隻限量100枚嘅Big Bang Unico Arturo Fuente Ceramic。44mm黑色陶瓷表殼上刻有代表Fuente家族嘅煙草葉圖騰,9點鐘位置嘅皇冠雄獅,就象徵品牌向西班牙皇室「進貢」雪茄的榮耀,底蓋就刻有專屬編號,以及換上Carlos名字縮寫嘅Fuente家族品牌標誌。

腕錶入面嘅就係HUBLOT自家UNICO HUB1280飛返計時機芯。另外腕錶嘅漆面木質禮盒,亦可用作收藏雪茄之用。

雖然威士忌能夠配搭不同的食物得出不同風味,但如果要數「威士忌配咩食係最Man」,個答案大概就係「食雪茄」。而以推出Winston Churcill系列雪茄而聞名嘅Davidoff of Geneva,早前就推出咗同樣以邱吉爾爵士為靈感, ...
watchesandwine
【佳釀】最佳配搭 Davidoff推邱吉爾系列「Bowmore Private Cask 26 Years」
22 Jul 2022
「青墨」顏色純給人一種然寧靜嘅感覺
watchesandwine
【日系青墨】Casio旗艦級MR-G系列 | 錶圈以25個組件打造防震
26 Jun 2022