{ SKIP }
文:MenClub 魏文青  
POSTED ON 08 Dec 2021

錶同雪茄,兩樣都係男人喜愛而且值得鑽研嘅學問。而瑞士腕錶品牌HUBLOT,就與著名雪茄品牌Arturo Fuente合作,推出一枚Big Bang Unico Arturo Fuente Ceramic,以紀念令品牌中興的Carlos A.Fuente Sr.。

Carlos A.Fuente Sr. 出第於1935年古巴,其父Arturo經營一間小型雪茄工場,而Carlos小時候嘅每日家務之一,就係幫老豆捲五十支雪茄。1956年Carlos正式接管家族生意,並以佛羅里達州為據點於美國東岸由南向北發展到紐約,後來由於古巴導彈危機,美國向古巴實施禁運,佢成家先後搬去尼加拉瓜及洪都拉斯,兩次都因為工廠被燒而蒙受損失,最後落戶多明尼加共和國,並發展成現時嘅Arturo Fuente。

為向Carlos A.Fuente Sr.致敬,HUBLOT與Fuente家族設計師Manny Iriarte合作,設計出呢隻限量100枚嘅Big Bang Unico Arturo Fuente Ceramic。44mm黑色陶瓷表殼上刻有代表Fuente家族嘅煙草葉圖騰,9點鐘位置嘅皇冠雄獅,就象徵品牌向西班牙皇室「進貢」雪茄的榮耀,底蓋就刻有專屬編號,以及換上Carlos名字縮寫嘅Fuente家族品牌標誌。

腕錶入面嘅就係HUBLOT自家UNICO HUB1280飛返計時機芯。另外腕錶嘅漆面木質禮盒,亦可用作收藏雪茄之用。

由永井豪創作嘅經典動畫《鐵甲萬能俠》於去年迎來播出50週年紀念,當然亦有推出大量紀念週邊,甚至到2023年嘅今時今日都仲繼續出緊。最新嘅就有與Seiko合作嘅50週年紀念腕錶。 呢隻50週年紀念腕錶整體以 ...
watchesandwine
【動漫】Seiko x 鐵甲萬能俠 50週年紀念腕錶
19 Jan 2023
為慶祝G-SHOCK MASTER OF G FROGMAN 系列誕生30週年,CASIO 將會推出第二款限量紀念手錶「GWF-A1000APF-1A」(HK$10,340),並以亞馬遜森林「箭毒蛙」為設計靈感。 來自中、南美洲嘅箭毒蛙,由於皮膚會分泌 ...
watchesandwine
【腕錶】G-SHOCK「蛙人」30週年 推「箭毒蛙」紀念手錶
12 Jan 2023