{ SKIP }
文:MenClub Mean娜  圖:互聯網
POSTED ON 31 Jan 2018

成日瞓醒覺都覺得腰酸背痛?除咗因為枕頭、床褥唔啱之外,可能仲關你嘅睡姿事。雖然成日聽人話平瞓好啲,側瞓冇咁好乜乜乜,但人人都有唔同嘅瞓覺姿勢,有啲人一轉咗姿勢就瞓唔著,仲講咩點樣瞓先最好丫,甚至仲有人鍾意趴喺度瞓,真係吹佢唔脹~不如直接教不同睡姿嘅正確姿勢,個個都用得著咁仲實際啦~


聽聞平瞓係最健康嘅瞓覺姿勢,習慣咁瞓嘅巴打可以試下將枕頭墊喺膝下同手臂,一樣可以減輕腰部負擔,而手臂位置亦可以減輕頸同手踭嘅壓力。

雖然趴住瞓的確唔係太好,但如果趴住瞓時可以將枕頭墊喺腰部,減少腰嘅支撐力,相對都會瞓得舒服啲。

如果你鍾意側瞓,可以試下夾個枕頭喺雙腿之間,因為多數人側瞓時,兩隻腳都唔會緊合,所以瞓覺時無形中會有壓力,加個枕頭就會好好多。

今晚食咩好呢?
healthandfitness
【今晚食日本菜】日本人飲食習慣帶來的好處
11 Oct 2019
可以開心咁減到磅就梗係最好啦!
healthandfitness
【健康有計】80/20法則,唔使再餓住減重啦!
07 Oct 2019