{ SKIP }
文:MenClub 魏文青  
POSTED ON 14 Sep 2023

日前墨西哥國會眾議院舉行「不明飛行現象 (UAP,前稱UFO)」聽證會,而當地記者兼外星專家Jaime Maussan就向國會出示兩尊佢聲稱係「外星人遺骸」嘅石化屍體,並於宣誓下堅稱遺骸有至少過千年歷史,「是人類歷史的分水嶺」。

圖片:Daily Mail

Jaime Maussan日前向墨西哥國會出示兩具被安放於玻璃箱內嘅「外星人遺骸」,遺骸大約為人類小朋友大小,面部呈圓筒形向前突出,而且有清晰嘅眼、鼻、口,軀幹及四肢修長而纖細,手上只有三根手指,其中一具入面仲有「卵狀物」。遺骸表面亦被類似沙泥嘅物質所覆蓋。

Jaime Maussan於國會中宣誓表示,遺骸係於秘魯城市「Cusco」嘅一個矽藻礦場中被發現,而經放射性定年法推算大約有1000年歷史。同時佢亦指,墨西哥國立自治大學化驗遺骸後,認為「遺骸不屬於地球行星進化史」,而且「有30%來源不明的基因」。Jaime Maussan指出:「我哋唔知佢係咪真係外星人,但佢哋有智慧而且曾經於人類生存於同一時期,歷史應該被改寫。」

圖片:Daily Mail

但聽證會後有唔少人對於Jaime Maussan嘅「發現」提出疑問。例如有外國媒體指呢兩具「外星人遺骸」與大眾想像中嘅外星人「驚人地相似」;而墨西哥國立自治大學嘅物理學家Julieta Fierro亦於聽證會後一日公開表示,大學從未支持Jaime Maussan嘅說法,亦質疑其數據「完全不合理」。

資料來源:Daily Mail

好少男仔會覺得女仔擁有高學歷係一件性感嘅事,但當一個高學歷女仔行性感,唔知點解男人又會覺得佢特別吸引。好似今晚要同大家介紹嘅呢位「波崎天結」咁,就係日本名校早稻田大學出身,再加上佢一對超絕美腳,令佢一 ...
girls
【深夜】名校早稻田大學出身 美腿「波崎天結」最鍾意緊!
05 Dec 2023
久唔久你就會聽到身邊啲女仔朋友話自己「又肥咗」,但其實對於男仔黎講,「肥唔肥」並唔係重點,重點係「有冇肥啱地方!」咁點為之「啱」呢?好似今晚我哋要介紹嘅呢位「蒼野杏」咁,增重10kg後出道成為寫真女星,去 ...
girls
【深夜】肥啱地方! 日本國民寫真女星冠軍 「蒼野杏」
04 Dec 2023