{ SKIP }
文:MenClub 摯樂  圖:互聯網
POSTED ON 09 Aug 2018

【音響入門系列】兩聲道音響發燒入門玩 (六) 訊源(1)

早前,我們討論過音響二聲道三大組成元素之擴音機和喇叭,今日就讓我們開始探索最後的元素—訊源。最後卻也是最重要的一項,訊源乃音響之本,是小編認為最重要的一項,能否發出靚聲,訊源佔了至關重要的地位。 首先,我們來認真地了解何為訊源?

 

訊源可以是一門相當複雜高深涉及跨領域的題目。也可以簡單用一句總結,就是所有能產生聲音訊號輸出的前端設備。

不過如何產生聲音訊號呢?不論CD機,收音機等等設備本身都不能發出聲音訊號,必須接受錄音載體或音機訊號,才能夠有內容,所以能播放或讀取錄音訊息或接收音樂訊號再轉化成音響的訊號電路,輸出給擴音機的,就是訊源。

而訊源一般又分兩種:類比訊源和數碼訊源

類比訊源

小編經常都會搭小巴,一般搭車時都會聽到收音機廣播,這種大氣電波通過收音機頭將接收到的電波訊息轉化成聲音訊號以電路輸出,輸出至擴音機放大再傳到喇叭,就成為我最喜愛的收音機廣播。以上擴音機前面的收音機頭正是傳統的類比訊源的典型例子。收音機的類比訊號,對很多人來講是優美靚聲,尤其好些發燒友玩了多年音響,一覺回頭卻認為買一台收音機頭連接擴音機收聽諸如rthk4的電台節目,出來的聲音比家中cd機更靚聲吸引,這就是類比訊源吸引人的地方。

將來會另設題目討論如何購買收音機。

類比訊源跟隨時代的發展就是我們熟悉的黑膠唱片和卡式錄音帶的世界,今天我只想輕鬆碰邊帶出一下類比訊源,因為如果要深究黑膠設備和卡式帶將會是一門高深學問非一言兩語能講清,別忘記我們這次目的是建立一套入門兩聲道器材,故下次我再重點討論黑膠和卡式帶的理論和玩法。

類比訊源還有一門豪傑,近年在發燒界別廣受關注,這就是母帶,母帶是指音樂人正式在錄音棚原始錄製的、經過編輯完畢的磁帶(光盤),以用於復制、生產製作音像製品,俗稱母帶(母盤)。一聽就知這是不可多得的珍品,過去錄音器材不會流落民間,一般人沒有機會接觸到盤帶機,今日網絡世界和影音產品多變,母盤播放器帶機開始流落民間,母帶就是類比信號的載體,而母盤播放帶機就是訊源,盤帶機也可以說是類比訊源中的皇者,因此小編也不煩氣多說幾句關於母帶和帶機這個超級的類比訊源。

今天的訊息好像未入正題,因為除了收音機較為簡單外,類比訊源的購置和玩法都需要不少技術,尤其是黑膠這門學問。小編不建議入門初學者以黑膠作為第一組音響組合。

 

訊源這一門學問範疇較廣,明天我們嘗試探索訊源中的數碼訊源,也就是目前音響發燒中最多人使用的音響訊源方式。

【音響入門系列】兩聲道音響發燒入門玩 (六) 訊源(1)

【音響入門系列】兩聲道音響發燒入門玩 (五) 選擇擴音機 (2)

【音響入門系列】兩聲道音響發燒入門玩 (四) 選擇擴音機

【音響入門系列】兩聲道音響發燒入門玩 (三) 購買喇叭要注意的其他事

 【音響入門系列】兩聲道音響發燒入門玩 (二) 準備購買喇叭要知的事

【音響入門系列】兩聲道音響發燒入門玩 (一) 基礎篇

【串流開戰】迪士尼+串流開業首日吸1000萬用戶股價破紀錄上升 迪士尼(Walt Disney)昨日係美國股價大升 7.32% 收報148.72 美元,締造股價歷史新高 成為近日道瓊斯工業指數成份股中表現最優秀嘅股票。 股價大聲 ...
hobby
【串流開戰】迪士尼+串流開業首日吸1000萬用戶股價破紀錄上升 ...
14 Nov 2019
【實用連接】用你藍芽耳機打機專為機迷而設的藍芽發射器BT-TM700 有邊位冇藍芽耳機嘅唔該舉手 ,呢個世代應該人人都有一個藍芽耳機,當然我都識有人鐘意咬住條線講電話,但係我今日唔係講藍芽耳機,反而想介紹一 ...
hobby
【實用連接】用你藍芽耳機打機專為機迷而設的藍芽發射器BT-TM700 ...
14 Nov 2019